CDD-105

Copyright: Zhuhai Jing Li Electronics Co. Cabinets Address: China Guangdong Zhuhai District No. 268 before the Yixian Road Town

Phone: 86-756-6903313 Fax: 86-756-6836319 Mobile Phone: 13923360906